W ramach kolekcji planujemy wydać 100 numerów. Zebranie wszystkich zajmie około dwóch lat.